Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku

Kód projektu: KEGA 019UMB-4/2016
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Horeháj Jozef, doc. PhDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111