Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 10. 12. 2015
Koniec riešenia: 30. 6. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Hudec Ján, doc. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111