Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov

Kód projektu: VEGA 1/0686/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111