Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe

Kód projektu: 1/0621/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Považanová Mariana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteVedúcou projektu bola do roku 2018 prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111