Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Kód projektu: 1/0809/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing.,
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111