Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov

Kód projektu: 1/0093/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Medveďová Petra, Mgr.,
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111