Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:

Kód projektu: CA16121
Grantová schéma: COST
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 24. 3. 2017
Koniec riešenia: 23. 3. 2021
Stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA16121/#tabs|Name:overview
Zodpovedný riešiteľ: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111