Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1

Kód projektu: 002UMB-2/2016
Grantová schéma: MŠVVaŠ SR
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2017
Koniec riešenia: 30. 9. 2019
Stránka projektu: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111