Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7

Kód projektu: GP 12-16
Grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 3. 2018
Koniec riešenia: 30. 6. 2018
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111