Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku

Kód projektu: 1/0767/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Riešitelia: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Ištok Michal, Ing., PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111