Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní

Kód projektu: 018UMB-4/2018
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Theodoulides Lenka, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kormancová Gabriela, Ing., PhD.
Riešitelia: Laco Peter, Ing., PhD.
Seková Mária, doc. Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteOd roku 2019 je vedúcou projektu: Ing. Lenka Theodoulides,PhD. Do roku 2018 bola vedúcou projektu: doc. Ing. Mária Seková, PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111