Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility

Kód projektu: ID 21810321
Grantová schéma: Visegrad Fund
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 5. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111