Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie

Kód projektu: 007UMB-4/2014
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Riešitelia: Laco Peter, Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111