Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry

Kód projektu:
Grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 9. 2018
Koniec riešenia: 30. 11. 2018
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111