Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky

Kód projektu: UVSR-ZoS-38/2019
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 3. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111