Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Police Stops

Kód projektu: CA17102
Grantová schéma: COST
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 4. 4. 2019
Koniec riešenia: 18. 9. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projektedoc. Ing. Mária Murray Svidroňová,PhD. sa stala riešiteľkou projektu od 4. 4. 2019.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111