Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

Kód projektu: APVV-18-0435
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2019
Koniec riešenia: 30. 9. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteEF UMB je spoluriešiteľskou organizáciou.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111