Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kód projektu: 314011R809
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 21. 3. 2019
Koniec riešenia: 21. 3. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111