Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 7. 9. 2019
Koniec riešenia: 30. 6. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111