Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration

Kód projektu:
Grantová schéma: Erasmus+
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 15. 10. 2016
Koniec riešenia: 15. 10. 2019
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111