Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou

Kód projektu: 014UMB-4/2012
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2012
Koniec riešenia: 31. 12. 2014
Zodpovedný riešiteľ: Laco Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Hudec Ján, doc. Ing., CSc.
Riešitelia: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Martiško Bohuslav, Ing., CSc.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111