Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku

Kód projektu: 1/0830/08
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2008
Koniec riešenia: 31. 12. 2010
Zodpovedný riešiteľ: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteČlenmi riešiteľského kolektívu boli aj: Ing. Ivica Linderová; Ing. Šimon Raši, PhD.; Ing. Ivan Petrík, PhD.; Ing. Katarína Tvrdoňová, PhD. a Ing. Veronika Chlumecká.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111