Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie

Kód projektu: 1/4572/07
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2007
Koniec riešenia: 31. 12. 2009
Zodpovedný riešiteľ: Patúš Peter, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo riešiteľského kolektívu boli zapojení aj: Ing. Michal Benčaj; Ing. Ivica Linderová; Ing. Stanislava Belešová, doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; Ing. Magdaléna Josková

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111