Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 26. 2. 2020
Koniec riešenia: 15. 9. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111