Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku

Kód projektu: 1/0668/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Vallušová Anna, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
Seberíni Andrea, PhDr.,

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111