Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore

Kód projektu: 1/0488/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Riešitelia: Cole David Austin, M. A., PhD.
Gundová Petra, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojení aj doktorandi: Ing. Michal Budinský a Ing. Nail Sariyev.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111