Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu

Kód projektu: 26120130058
Grantová schéma: OP Vzdelávanie
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2015
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV projekte bola Ing. Mgr. Miroslava Knapková (Tuschlová), PhD. zapojená do viacerých pozíci - riešenie aktivít 1.4 a 1.5.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111