Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Projekt pre prax: Analytická štúdia zameraná na prieskum výkonnosti podielových a dôchodkových fondov v SR

Kód projektu: Zmluva o dielo č. 20/2020/OPS-62
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 18. 6. 2020
Koniec riešenia: 31. 7. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111