Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm

Kód projektu: 900009
Grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2020
Koniec riešenia: 31. 8. 2025
Zodpovedný riešiteľ: Mihók Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111