Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016

Kód projektu: IMS/ABMS/2020-2
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 8. 2020
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Riešitelia: Bartková Lucia, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111