Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Aktéri zmien! Podpora študentského aktivizmu v Arménsku

Kód projektu:
Grantová schéma: Visegrad+ Grants
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: schválený
Začiatok riešenia: 16. 10. 2020
Koniec riešenia: 30. 6. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111