Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Kód projektu: APVV-19-0352
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2020
Koniec riešenia: 30. 6. 2024
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Králik Ivan, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111