Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

ETAP 2017


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 28. 9. 2017 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111