Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Medzinárodná spolupráca KKMIS >

EDUTUS UNIVERSITY Budapešť

Spolupráca Ekonomickej fakulty UMB s EDUTUS UNIVERSITY v Maďarsku začala v roku 2010. Viacero vedeckých a pedagogických zamestnancov EF UMB sa zúčastnilo konferencií organizovaných EDUTUS UNIVERSITY a publikovalo vo vedeckom časopise, ktorý táto vysoká škola vydáva. Podobne zamestnanci a partneri EDUTUS UNIVERSITY sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie AMSE a študenti EDUTUS úspešne reprezentovali svoju Alma Mater na Študentskej vedeckej aktivite, ktorú organizue EF UMB.

EDUTUS UNIVERSITY každoročne v Budapešti organizuje International Week, na ktorý si pozýva pedagógov a študentov z celej Európy. Študenti majú možnosť absolvovať zaujímavý kurz, kultúrny a spoločenský program, spoznať 2 miliónovú metropolu Maďarska a hlavne nadviazať kontakty so študentmi z celej Európy (tradične Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Dánsko, Slovinsko, Turecko...). Pedagogickí a vedeckí pracovníci majú možnosť nadviazať kontakty so zástupcami viacerých európskych vzdelávacích inštitúcií.

Nasledujúci ročník bude 3.4. - 8.4.2022. Ak máte záujem, alebo aspoň zvažujete, že by ste sa pridali, kontaktujte ma: Ing. Peter Laco, PhD., peter.laco@umb.sk, Kancelária 308, nová budova.

V Univerzitnom spravodajcovi 2/2018 s.12, 2/2017 s.28 a 5/2011 s.23. nájdete info od študentov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich ročníkov.

                       

Time schedule IW 2020 Edutus University.pdf (17. 1. 2020 12:47:00)
List of Courses 2020.pdf (17. 1. 2020 12:46:55)
International Week Practical Info - 2020.pdf (17. 1. 2020 12:46:49)
25th International Week at the Edutus University, Budapest.pdf (17. 1. 2020 12:46:30)
2017_2_spravodajca_umb.pdf (20. 10. 2017 13:04:42)
2011_5_spravodajca_umb.pdf (20. 10. 2017 13:00:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2021 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111