Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium

 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023

Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023


 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 9. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111