Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2023/2024

Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2023/2024


Podrobnejšie informácie nájdete v podstránkach vľavo.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111