Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2021/2022

Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2021/2022


bližšie informácie v podstránkach vľavo


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111