Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Vzdelávanie pre prax >

Video k našim predmetom

Poistné a sporivé systémy

Životné poistenie

Neživotné poistenie

Poistná matematika a štatistika

Sociálne poistenie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 17. 10. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111