Ekonomická fakulta
Úvod > Verejnosť >

Podporili sme

Ekonomická fakulta UMB v minulosti podporila množstvo zaujímavých akcií, z ktorých vyberáme:


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 19. 10. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111