Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka >

Cena profesora Mariana Gúčika


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111