Ekonomická fakulta
Úvod > Applicants > Mobilities >

Students Feedback

see at http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=480


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111