Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Podpora internacionalizácie vzdelávania na EF UMB

ProjektTvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB  sa realizuje v rokoch 2017-2019 s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Aktivita III.1 je realizovaná na Ekonomickej fakulte UMB prostredníctvom týchto činností:

1. Inovácia študijných programov s využitím medzinárodných poznatkov a skúseností

Transfer medzinárodných poznatkov a skúseností do inovácie vzdelávacích činností v študijných programoch EF UMB sa uskutočňuje prostredníctvom prednáškových pobytov zahraničných expertov na fakulte a metodicko-výskumných pobytov učiteľov fakulty na kvalitných zahraničných univerzitách.

V roku 2017 boli v rámci projektu zrealizované prednáškové pobyty štyroch zahraničných odborníkov. Na EF UMB prednášali profesori Alain Buzelay (Université de Lorraine, Nancy), John Hudson (University of Bath), Terry Stevens (Swansea University) a Fabrice Thuriot (Université de Reims Champagne-Ardenne). Výsledkom prednáškových pobytov zahraničných hostí je inovácia 4 predmetov (Ouverture des marchés et intégration européenne, Metodológia a etika vedeckej práce 2, Destination Management, Marketing území) formou rozšírenia obsahovej náplne, metodiky výučby, študijných materiálov a publikácií.

2. Medzinárodná akreditácia študijných programov

EF UMB pripravuje akreditáciu inžinierskeho študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu certifikačnou organizáciou UNWTO (United Nations World Tourism Organization), bakalárskeho študijného programu Teritoriálny manažment a inžinierskeho študijného programu Teritoriálne štúdiá akreditačnou agentúrou EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

Plánované činnosti na rok 2018

Terry Stevens na EF UMB John Hudson na EF UMB (10/2017) Alain Buzelay na EF UMB (10/2017) 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2018 | Aktualizoval: Senková Alena
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111