Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Teritoriálny manažment

Verejná ekonomika a manažment

Inžinierske štúdium

Teritoriálne štúdiá

Ekonomika verejného sektora

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

 

Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:57)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:13:10)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 7. 9. 2021 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111