Ekonomická fakulta
Úvod > Verejnosť >

Podporili nás

Železiarne Podbrezová    SAP    Davital    Mesto Poprad    Eduard Maták    Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica            


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 19. 12. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111