Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

SI staz Maribor

informácie o ponúkanej stáži sú v priloženom letáčiku

KONTAKT:

Mag. Sanja Kocijan

Vodja Službe za mednarodno sodelovanje,

Univerza v Mariboru | University of Maribor

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Faculty of Economics and Business

Head of the International relations office,

Erasmus Departmental Coordinator
Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 22 90 252

E: sanja.kocijan@um.si, www.epf.um.siindfo

Traineeship in Maribor.pdf (2. 1. 2018 12:40:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 2. 1. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111