Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie

Ekonomická teória predpokladá, že jednotlivci a podniky sa rozhodujú racionálne.

Prečo teda...

Pridaj sa do „Čitateľského klubu“ ("Reading group"), kde čítame vybrané knihy a následne o nich spoločne diskutujeme ! 

V rokoch 2018 a 2019 sme sa zamerali na knihu Neočakávané správanie od  Richarda Thalera, nositeľa tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2017.

V roku 2020 sme čítali knihu Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty autorov Abhijit V. Banerjee a  Esther Duflo, nositeľov tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2019.

 

Diskutujeme dištančne o behaviorálnej ekonómii a o tom, či majú iné spoločenské vedy (psychológia, sociológia...) miesto v ekonómii, ako aj o postavení experimentov v ekonomickom bádaní.

TEŠÍME SA NA OSOBNÉ STRETNUTIA NA EF UMB v akademickom roku 2021/22!

.

USKUTOČNENÉ AKTIVITY:

 

              


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 1. 5. 2021 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111