Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

ČR Praha stáž v medzinarodnej spolocnosti

ponuka stáže v Prahe, viacero pozícií, začiatok september 2018, min na 3 mesiace

detailnejšie info o danej stáži v Prahe nájdete v priloženom letáčiku

 

kontakná osoba:

Antonio Misiti

Marketing Manager - Sales Manager Italian Desk 
new logo gi group email    cid:image002.jpg@01D3C1C8.432207C0

------------------------------------

Pobřežní 3, 186 00 Prague 8
E-mail : antonio.misiti@gigroup.com

Phone: +420 778 717 082

Skype: antonio.misiti@gigroup.com

Webpage: www.gigroup.cz

internship offer.pdf (22. 3. 2018 12:00:29)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111