Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Ochrana osobných údajov

 

Informácie pre dotknutú osobu - uchádzač

 

Ďalšie informácie k bezpečnosti spracovania osobných údajov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111