Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

staz ASCARI CR

I would like to present you an internship offer for Slovak students and graduates, in the area of Business Development and Human Resources, in a Czech company Ascari.

If you have any questions, please, do not hesitate to contact me.   

Kind regards,

Natalia Alberska
Ascari

alberska@ascaripoland.pl

 

dalsie info v letaku v prilohe

Ascari.pdf (11. 7. 2018 9:43:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 7. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111