Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Výskumné a inovačné centrum

Výskumné a inovačné centrum je vedecko-výskumným pracoviskom so zameraním na projektovú a publikačnú činnosť v oblasti ekonomických vied, rozvoj spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami a zapojenie sa do medzinárodných výskumných sietí. Zamestnanci VIC EF UMB v spolupráci s vedecko-pedagogickými pracovníkmi EF UMB sú v súčasnosti zapojení do viacerých domácich a medzinárodných projektov ako hlavní riešitelia alebo spoluriešitelia.

Vedúca inštitútu: Borseková Kamila, Ing., PhD.

Adresa: Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 4466217
Fax:

E-mail: kamila.borsekova-

  


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Dátum aktualizácie: 27. 2. 2019 | Aktualizoval: Borseková Kamila
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111