Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE - september 2020 - informácie

Vážené absolventky, vážení absolventi,

vzhľadom na usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a odborného konzília sa

Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akademického roka 2019/2020

                                                                  NEUSKUTOČNIA.
 

Prevzatie diplomov - usmernenie

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111